Snow White Restaurant St. Joseph Mo. Phone AD2-5521

Snow White Restaurant St. Joseph Mo. Phone AD2-5521

Snow White Restaurant St. Joseph Mo. Phone AD2-5521